[:no]

Besseggen er en av Norges mest populære turer og kun 40 minutter fra Beitostølen.
En følelse av mestring og utsikten over Jotunheimen i kombinasjon med de bratte passasjene og en flott båttur, skaper en helt unik turmulighet.
Turen gir en luftig følelse der du får se det klare grønne Gjende vannet på en side og det dypblå Bessvatnet på den andre.
Vi starter gjerne med å ta Gjendebåtene tidlig om morgenen til Memurubu, en båtreise på ca 20 minutter.
Besseggen fra Memurubu tilbake til Gjendesheim er en ca. 17 kilometer lang tur, høyeste punktet er 1743 moh.
På spørsmålet hvor lang tid det tar å gå Besseggen, vill vi si alt fra 4 time til 10 timer. For en liten gruppe sammen med guide beregner vi 8 timer.
Tomas Bereket holder rekorden med 1:15:40 i Besseggenløpet (2014).
Fra Memurubu starter turen med en bratt stig, her får dere opp pulsen og kan justere skolisser og utstyr etter hvert.
Det er mest trafikk over Besseggen i fellesferien samt de første helgene i september. Gjendebåtene starter i midten av juni og går til oktober.
Rutetider til Gjendebåtene finner dere her

Har du gått Besseggen å er ute etter en ny rute? Ta Gjendebåten helt inn til Gjendebu og tar turen over Bukkelægret.
Mer informasjon om Besseggen finner du på www.besseggen.com og besseggen.net.

Vi samarbeider med flere overnattings bedrifter i området å står gjerne til tjeneste med forslag til vad som passer deg.
Besseggen er en av Norges mest populære turer, og det er av gode grunner.
En følelse av mestring og utsikten over Jotunheimen i kombinasjon med de bratte passasjene og en flott båttur, skaper en helt unik turmulighet.
Turen gir en luftig følelse der du får se det klare grønne Gjende vannet på en side og det dypblå Bessvatnet på den andre.
Vi starter gjerne med å ta Gjendebåtene tidlig om morgenen til Memurubu, en båtreise på ca 20 minutter.
Besseggen fra Memurubu tilbake til Gjendesheim er en ca. 17 kilometer lang tur, høyeste punktet er 1743 moh.
På spørsmålet hvor lang tid det tar å gå Besseggen, vill vi si alt fra 4 time til 10 timer. For en liten gruppe sammen med guide beregner vi 8 timer.
Fra Memurubu starter turen med en bratt stig, her får dere opp pulsen og kan justere skolisser og utstyr etter hvert.
Det er mest trafikk over Besseggen i fellesferien samt de første helgene i september.
Ønsker dere en kjentmann over Besseggen? Ta kontakt med oss.
Priser på guide  fra 6050,- 
 On TripAdvisor
“Guidet tur på Besseggen”
Anmeldt 1. august 2015
Vil få takke Beito Aktiv som hjalp meg til å få realisert min drøm og mitt mål for 2015. De var meget i møtekommende, trygge og inspirerende å være på tur med. Så om du av en eller annen grunn ikke ønsker å bestige Besseggen eller andre turer alene, enten om det gjelder fysisk eller psykisk svakhet. Kan jeg sterkt anbefale Beito Aktiv som turfølge. Jeg og ungdommene jeg hadde med vi storkosa oss hele turen. Besøkte juli 2015

[:en][hcolumns]

[/hcolumns]

Besseggen is one of Norway’s most popular hikes, and just 40 mintues drive from Beitostolen. A sense of accomplishment and the view of Jotunheimen in combination with the steep passages and a stunning boat trip, creats a truly unique hiking experience. it’s not an easy hike, but well worth the effort.
The trek gives an airy feeling where you’ll see the clear green Gjende water on one side and the deep blue Bessvatnet Lake on the other.
Season for hiking Besseggen is recomended from end of June – October. There are some guided trips during winter seasons on skis as well.
Expect snow on some parts until mid June.
We like to start the hike with the Gjende boats early in the morning to Memurubu, a boat trip aprox.  20 minutes.
From Memurubu back to Gjendesheim is a ca. 17 km long ttrek, the highest point is 1743 m.
On the question of how long it takes to walk Besseggen, we would say anywhere from 4 hours to 10 hours. For a small group with a guide, we estimate 8 hours.
Tomas Bereket holds the record with 1:15:40 in Besseggenløpet (2014).
From Memurubu the trek  starts with a steep path, here you get the heart pumping and can adjust shoelaces and equipment during the short breaks.
Most traffic over Besseggen in July and the first weekends in September. Gjende boats tend to start in mid-June and runs until October.
Have you walked Besseggen and are looking for a new route? Take Gjendebåten  into Gjendebu and walk over Bukkelægret.
More information about Besseggen you find at www.besseggen.com and besseggen.net.
We work with several accommodation businesses in the area, and will gladly assist with suggestions for vad that suits you.
Timetable to Gjende boats can be found here
Looking for a guide hiking Besseggen? Talk to Us.
Prices from NOK 6.050, –

On TripAdvisor

“Guided tour at Besseggen”

“Reviewed 1 August 2015
Want to thank Beitostolen Aktiv who helped me to realize my dream and my goal for 2015. They were very forthcoming meeting, safe and inspiring to be on tour with. So if you for some reason do not want to climb Besseggen or other trips alone, whether it comes to physical or mental infirmity. I can strongly recommend Beitostolen Aktiv as tour mates. I and the young people I had with we great kosa us the whole trip. Visited July 2015″

[:nl]

Besseggen is een van de populairste wandeltochten in Noorwegen, en er zijn goede redenen.
Een gevoel van voldoening en het uitzicht op Jotunheimen in combi natie met de steile passages en een prachtige boottocht, creats een unieke wandelervaring.
De tocht Afzender geeft een luchtig gevoel waar je de heldere groene Gjende water ziet aan de ene kant en de diepblauwe Mosvatnet Lake op de andere.
Wij willen de wandeling met de Gjende boten beginnen vroeg in de ochtend twee Memurubu, een boottocht aprox. 20 minuten.
Van Memurubu terug naar Gjendesheim is een ca. 17 km lange tocht, het hoogste punt is 1743 m.
Op de vraag hoe lang het duurt twee lopen Besseggen, zouden we ergens zeggen vanaf 4 uur 02:10 uur. Voor een kleine groep met een gids, schatten we 8 uur.
Tomas Bereket houdt het record van 1:15:40 in Besseggenløpet (2014).
Van Memurubu de tocht begint met een steil pad, hier krijg je het hart pompen en kan tijdens de Shortbreaks veters en de uitrusting aan te passen.
De meeste verkeer over Besseggen in juli en het eerste weekend van september. Gjende boten Tend twee vanaf medio juni en loopt tot half september.
Heb je Besseggen Liep en zijn op zoek naar een nieuwe route? Neem Gjendebåten in Gjendebu en walkover Bukkelægret.
Meer informatie over Besseggen u vindt dat www.besseggen.com u besseggen.net.
We werken met verschillende accommodatie bedrijven in het gebied, en zullen u graag helpen met suggesties voor VAD die bij u past.
Tijdschema twee Gjende boten kunt u hier vinden
Op zoek naar een gids wandelen Besseggen?
Prijzen vanaf NOK 4.500, –
Sommeren 2016 har vi i samarbeid med Gjendebåtene faste turer hver lørdag, Kr 550,- inkludert båt billett.
For å gjennomføre turen trenger vi minimum 5 stk påmeldt.

On TripAdvisor

Rondleiding op Besseggen”
“Beoordeeld 1 augustus 2015
Willen Beitostolen Aktiv die hielp mij om mijn droom en mijn doel voor 2015. Ze waren erg komende zitting, veilige en inspirerende om op tournee met Realiseer bedanken. Dus als je om wat voor reden niet willen Besseggen of andere uitstapjes alleen klimmen, Of het nu gaat twee lichamelijke of geestelijke handicap. Ik kan het ten zeerste Beitostolen Aktiv als tour mates. Ik en de jonge mensen die ik had met wij grote kosa ons de hele reis. Bezocht juli 2015 “
Willen Beitostolen Aktiv hebben mij geholpen om mijn droom en mijn doel voor 2015. Ze waren erg komende zitting, veilige en inspirerende om op tournee met realiseren bedanken. Dus als je om wat voor reden niet willen Besseggen of andere uitstapjes alleen klimmen, of het nu gaat om lichamelijke of geestelijke handicap. Ik kan het ten zeerste Beitostolen Aktiv als tour mates. Ik en de jonge mensen die ik had met wij grote kosa ons de hele reis. Bezocht juli 2015″
 

[:]